Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
08 Ekim 2021

Sirküler No: 74


19/10/2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nin (526 Sıra No.lu Tebliğ ile güncellenen) IV.2.4.3. e-Arşiv Fatura Olarak Düzenlenme Zorunluluğu Getirilen Diğer Faturalar başlıklı bölümünde yer alan açıklamalar uyarınca;

-e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30 Bin TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil toplam tutarı 5 Bin TL’yi) aşması halinde, söz konusu faturaların, “e-Arşiv Fatura” olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca (Başkanlık) sunulan e-Belge düzenleme portali üzerinden ya da Başkanlığın e-Belge düzenleme portaline gerekli entegrasyonları sağlayarak Başkanlıktan izin alan özel entegratör kuruluşların sistemleri aracılığıyla düzenlenmesinin zorunlu olduğu belirtilmiştir.

Bu kapsamda, söz konusu e-Arşiv Faturaların düzenlenmesi için sistemlerini Başkanlık sistemleri ile entegre etmek isteyen,  e-Fatura ve e-Arşiv Fatura düzenlenmesi hususunda izni bulunan özel entegratör kuruluşların entegrasyon süreçlerine ilişkin yapmaları gereken işlem adımlarını açıklamak üzere Kılavuz hazırlanmıştır.

Söz konusu Kılavuz ekte yer almaktadır.

EK-1 e-Arşiv Fatura Portali Entegrasyon ve Uygulama Kılavuzu

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.