Sirküler

No: 318

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
05 Ocak 2021


SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 25.12.2020 tarih ve 16805202 sayılı Genel Yazı, 28.07.2020 tarih ve 8949028 sayılı Genel Yazının C-2 maddesini değiştirerek aşağıdaki yeni düzenleme yapılmıştır.

“2- Kurumumuzdan dul/yetim aylığı alanlardan aynı zamanda sağlık uygulamalarını içeren sözleşmeli ülkeden de kendi çalışmalarından dolayı gelir/aylık alanların sağlık yardımları; Ülkemizde daimi ikamet edenler için Kurumumuz tarafından, akit ülkede daimi ikamet edenler için ise akit ülke tarafından sağlanacaktır.”

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.