Sirküler

No: 317

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
05 Ocak 2021


17.11.2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 34 üncü maddesi ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici 83’üncü madde ile emeklilik mevzuatı yönüyle uygulanmasına ilişkin SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 25.12.2020 tarih ve 16805122 sayılı Genel Yazı yayımlanmıştır.

Genel Yazı İçin Tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.