Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
05 Haziran 2023

Sirküler No: 815


Bu sirkülerimizi SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kısa Vadeli Sigortalar Daire Başkanlığının X Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne vermiş olduğu 08.08.2017 tarihli görüş yazısı ile açıklayacağız.

Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında staja tabi tutulan öğrencilerin staj gördükleri sırada iş kazası geçirmeleri halinde, iş kazası bildirimi için sorumluluk staj gördüğü işyeri işverenine ait olup süresi içinde bildirimi yapılmadığı takdirde idari para cezası işyeri işverenine uygulanacaktır.

Sağlık hizmet sunucusunun aynı zamanda işveren olduğu vakalarda hizmet sunucusu olarak 3 iş günü içinde bildirim yapmış olması halinde bu bildirim işveren bildirimi yerine geçecektir. Bununla beraber 10 gün içinde ancak 3 iş gününden sonra sağlık hizmet sunucusu olarak bildirim yapılması halinde bu bildirim sağlık hizmeti sunucusu bildirimi olarak kabul edilecek fakat işveren bildirimi yerine geçmeyecektir. Ayrıca işveren bildiriminde bulunulmaması halinde ise işveren kapsamında idari para cezası uygulanacaktır.  Hem işveren hem de sağlık hizmeti sunucusu olarak bildirim yapılmaması halinde ise iki ayrı kapsamda idari para cezası uygulanacaktır.

Bu nedenle, X Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğüne uygulanan idari para cezasının kaldırılması gerekmektedir.

Bu görüş yazısına göre, devlet hastanesinde staj gören öğrencinin iş kazasına uğraması halinde iş kazası bildiriminin yasal süresi içinde yapılmaması halinde idari para cezası staj gördüğü işyerine (bu olayda devlet hastanesi) uygulanır, staja gönderdiği okul müdürlüğüne ceza uygulanmaz.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.