Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
03 Nisan 2023

Sirküler No: 626


8/2/2023 tarihli ve 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla ilan edilen olağanüstü hal kapsamında;

-Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı sosyal hizmet kuruluşlarında ve şiddet önleme ve izleme merkezlerinde kalan vatandaşlara konaklama, yemek, temizlik ve diğer hizmetler ücretsiz verilir. Bu giderler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

-Özel öğretim kuramlarında çalışan personelin sigorta primlerinin işveren hisselerine ait tutar, üç ay süreyle Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinden karşılanır.

-5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunda belirlenmiş olan indirim oranlan, Ar-Ge merkezleri ve tasarım merkezlerinde çalışan personel için olağanüstü hal süresince yüzde yüz olarak uygulanır.

-KOSGEB tarafından sağlanmış desteklerden yararlanan işletmelerden,

  1. a) İşyeri yıkılan, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı hale gelen işletmelerin 2023 yılında geri ödemesi gereken destek tutarları ile kanuni faizlerin tahsilinden,
  2. b) Hayatını kaybeden veya iş göremez hale gelenlere ait işletmelerin geri ödemesi gereken destek tutarları ile kanuni faizlerin tahsilinden ortaklık paylan gözetilerek,
    KOSGEB tarafından belirlenen esaslara göre vazgeçilir.

Diğer ayrıntılar ve Karar için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.