Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
03 Nisan 2023

Sirküler No: 625


Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7016) ile 31 Mart 2023 den itibaren;

-Destekten faydalanacak hesaplara ait faiz/kar payı oranları, TCMB tarafından belirlenen politika faiz oranından az olmamak üzere bankalar/katılım bankaları ve mudiler arasında serbestçe belirlenecektir.

Karar için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.