Sirküler

No: 191

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
13 Temmuz 2020


SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 09.07.2020 tarihli 8164486 sayılı Genel Yazı’da;

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan Bulgaristan Emekli Aylıklarının Türkiye’de Ödenmesine İlişkin Anlaşma gereğince Bulgaristan Ulusal Sigorta Enstitüsünden emekli aylığı alanların hayatta olduklarını kanıtlamak amacıyla yılda iki defa Ocak ve Temmuz aylarında dolduracakları yaşam beyannamelerini Bulgaristan Ulusal Sigorta Enstitüsüne gönderme zorunluluğu bulunduğu, 26-28 Şubat 2020 tarihleri arasında Bulgaristan’da gerçekleştirilen İrtibat Kurumları Toplantısında alınan karar doğrultusunda, ikili anlaşmanın uygulanmasında emekli olanlara ait kişisel verilerin elektronik yoldan paylaşılmasına ve işlenmesine onay verecek şekilde hazırlanan ve güncellenen Yaşam Beyannamesi 01/07/2020 tarihinden itibaren kullanılmaya başlandığı,  bugüne kadar yaşam beyannamelerinin gönderilmemesi ya da pandemi ile bağlantılı olarak beyannamelerin postaya verilememesi sebebiyle durdurulan aylıkların Bulgaristan Ulusal Sigorta Enstitüsünce ilgililere ödenebilmesi, düzenlenecek beyannamelerin en geç 10/08/2020 tarihine kadar Bulgaristan Ulusal Sigorta Enstitüsüne intikaline bağlı olup söz konusu beyannameyi bu tarihe kadar göndermeyenlerin aylıklarının Bulgaristan tarafından ödenmesi mümkün olmayacağı belirtilmiştir.

Genel Yazı İçin Tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.