Sirküler

No: 192

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
13 Temmuz 2020


SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılı içerisinde aşağıda belirtildiği üzere ülkemiz ile 10 ülke arasında ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine dair 10 Genelge yayımlamıştır. İki ülke arasındaki sosyal güvenlik konuları öncelikle bu sözleşmelerde belirtilen ve Genelgelerde açıklananan hususlar çerçevesinde yürütülecektir.

  1. Türkiye-Danimarka 03.2020 tarihli 2020/4 sayılı Genelge (tıklayınız)
  2. Türkiye-Avusturya 03.2020 tarihli 2020/6 sayılı Genelge (tıklayınız)
  3. Türkiye-Sırbistan 05.2020 tarihli 2020/13 sayılı Genelge (tıklayınız)
  4. Türkiye-Karadağ 05.2020 tarihli 2020/14 sayılı Genelge (tıklayınız)
  5. Türkiye-Hırvatistan 05.2020 tarihli 2020/16 sayılı Genelge (tıklayınız)
  6. Türkiye-Bosna Hersek 06.2020 tarihli 2020/17 sayılı Genelge (tıklayınız)
  7. Türkiye-Moldova 06.2020 tarihli 2020/18 sayılı Genelge (tıklayınız)
  8. Türkiye-Belçika 06.2020 tarihli 2020/19 sayılı Genelge (tıklayınız)
  9. Türkiye-Birleşik Krallık 07.2020 tarihli 2020/25 sayılı Genelge (tıklayınız)
  10. Türkiye-Hollanda 07.2020 tarihli 2020/26 sayılı Genelge (tıklayınız)