Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
17 Aralık 2022

Sirküler No: 476


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yürürlüğe konulan

Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İle;

-Denetim kuruluşları ve denetim üstlenen bağımsız denetçilerin üç yıl geçmedikçe; denetim kuruluşları ve denetim üstlenen bağımsız denetçiler ile denetim çalışması yürüttükleri işletmelerin denetiminde görev alan denetçileri, son on yılda yedi yıl denetim çalışmasını yürüttükleri aynı işletmeye ilişkin denetimleri üstlenemeyecekleri hükme bağlanmıştır.

Karar ve diğer ayrıntılar için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221217-12.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.