Ahmet KARAGÖZ
Destekler ve Hibeler Uzmanı
7 Mart 2023

Sirküler No: 6

Ar-Ge Merkezi Ve Teknoparklarda Temel Bilimler Desteği Güncellendi

Ar-Ge Merkezi bulunan ya da Teknoparklarda faaliyet gösteren firmalara verilen Temel Bilimler Desteği’nin kapsamı genişletildi.

Bu kapsamda;

03/02/2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7263 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ee) bendinde yer alan “Temel bilimler” ibaresi “Desteklenecek Programlar: Yükseköğretim kurumlarının matematik, fizik, kimya ve biyoloji lisans programları ile Yükseköğretim Kurulundan alınan görüş üzerine Bakanlıkça belirlenecek diğer programları” şeklinde değiştirilmiştir. Yine aynı değişiklik kapsamında 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası “Desteklenecek program alanlarında en az lisans derecesine sahip Ar-Ge personeli istihdam eden Teknoloji Geliştirme Bölgeleri firmalarının, bu personelin her birine ödedikleri aylık ücretin o yıl için uygulanan asgari ücretin aylık brüt tutarı kadarlık kısmı, iki yıl süreyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. Ancak bu kapsamda her bir Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasına sağlanacak destek, ilgili ayda Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmasında istihdam edilen toplam personel sayısının yüzde onunu geçemez. Bu destek, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yönetici şirketlerinde kuluçka merkezi ve teknoloji transfer ofisi hizmetlerinde istihdam edilen desteklenecek programlar mezunu personele de aynen uygulanır.” şeklinde revize edilmiştir. 10/02/2022 tarihli ve 31746 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle de ilgili Uygulama Yönetmeliği, 4691 sayılı Kanunda gerçekleştirilen bahse konu revizyonlarla uyumlu hale getirilmiştir.

Bu çerçevede, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan görüşler doğrultusunda; desteklenecek programlar kapsamına matematik, fizik, kimya ve biyoloji bölümlerine ilave olarak,

1. Biyokimya

2. Biyoteknoloji

3. Endüstriyel Tasarım

4. Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

5. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

6. Moleküler Biyoloji ve Genetik

programları da dâhil edilmiştir.

NOT: Destek kapsamına dahil edilen 6 yeni programa ait başvurular 28/02/2023 tarihi itibariyle yapılabilecektir.

Bununla birlikte Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasındaki veri paylaşım protokolü gereğince firmalara ait prim dökümleri ilgili ayın son gününden yaklaşık 45 gün sonra alınmaktadır. Dolayısıyla yeni dahil edilen programlara ait başvurular Mayıs ayı itibarıyla online olarak başvuruya açılacaktır.

SGK entegrasyonunda firma ve yönetici şirketin SGK numarasının doğru olması başvuru yapabilmek için önem arz etmektedir.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı
Ücretsiz ve Detaylı Bordo Hesap Makinesi
Bordro Outsource Hizmeti
Ücretsiz 12 Aylık Bordro Hesap Makinesi

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.