28 12, 2023

Teknokent ve ARGE Merkezleri Personelinin Dışarıda Geçirebilecekleri Süreler Karara bağlandı

2023-12-28T11:24:34+03:00Aralık 28th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 28 Aralık 2023 Sirküler No: 876 Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı: 8004) ile; 6/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinin üçüncü fıkrası ile 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında, teknoloji geliştirme bölgeleri ile Ar-Ge [...]

7 03, 2023

Ar-Ge Merkezi Ve Teknoparklarda Temel Bilimler Desteği Güncellendi

2024-01-29T10:41:25+03:00Mart 7th, 2023|Categories: Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Sirküleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Sirküleri|Tags: , , |

Ahmet KARAGÖZ Destekler ve Hibeler Uzmanı 7 Mart 2023 Sirküler No: 6 Ar-Ge Merkezi Ve Teknoparklarda Temel Bilimler Desteği Güncellendi Ar-Ge Merkezi bulunan ya da Teknoparklarda faaliyet gösteren firmalara verilen Temel Bilimler Desteği’nin kapsamı genişletildi. Bu kapsamda; 03/02/2021 tarihli ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7263 sayılı Kanun ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu’nun 3 üncü [...]

3 03, 2023

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan mükellefin başka bir teknoparka taşınarak faaliyetine devam etmesi durumunda istisnadan faydalanıp faydalanamayacağı

2023-03-03T09:31:30+03:00Mart 3rd, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 03 Mart 2023 Sirküler No: 588 - A Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesindeki şubenizin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında B Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesine nakil olması ve B Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunulduğunu gösteren bir belgenin de bağlı bulunduğunuz vergi dairesine ibraz edilmesi durumunda, bitmiş olan projelerinizden elde ettiğiniz kazançlarınız için kurumlar vergisi [...]

10 02, 2022

Teknopark bölgesinde akademisyen ve uzmanlarından alınan danışmanlık ve proje hizmetlerinin vergilendirilmesi

2022-02-10T17:55:23+03:00Şubat 10th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 10 Şubat 2022 Sirküler No: 218 Gelir İdaresi Başkanlığınca, teknoloji geliştirme bölgesinde faaliyet gösteren şirketin üniversite hocalarına proje kapsamında net tutar üzerinden ödeme yapıldığı, bu ödemelerin ilgili ay bordrosunda gösterilerek gelir vergisi hesaplanarak beyan edildiği, bir üniversite hocasından dönem içerisinde 3-4 ayrı proje için danışmanlık hizmeti alındığı belirtilerek, gelir vergisi hesaplarken her proje için [...]

Go to Top