Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
21 Mart 2024

Sirküler No: 1011

Anayasa Mahkemesi Analık ve Hastalık Halinde Ödenecek Kazanç Hesabını İptal Etti

Anayasa Mahkemesi’nin 21 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 01.02.2024 tarihli 2024/31 sayılı Kararı ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 17/1’de analık ve hastalık halinde geçici iş göremezlik ödeneği günlük kazanç hesabında dikkate alınan iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ayın kazancı hesabını Anayasa’ya aykırı bulmuştur.

Bu Karar, 21 Mart 2024 tarihinden başlamak üzere 9 ay sonra 21 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Detay bilgi için Kararı inceleyiniz.

5510 sayılı kanun

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.