21 03, 2024

Anayasa Mahkemesi Analık ve Hastalık Halinde Ödenecek Kazanç Hesabını İptal Etti

2024-03-21T09:27:35+03:00Mart 21st, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 21 Mart 2024 Sirküler No: 1011 Anayasa Mahkemesi Analık ve Hastalık Halinde Ödenecek Kazanç Hesabını İptal Etti Anayasa Mahkemesi'nin 21 Mart 2024 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 01.02.2024 tarihli 2024/31 sayılı Kararı ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 17/1'de analık ve hastalık halinde geçici iş göremezlik [...]

14 03, 2024

Anayasa Mahkemesi, Deniz İş Kanununun 40 Maddesinin Yedinci Fıkrasını İptal Etti

2024-03-14T09:15:15+03:00Mart 14th, 2024|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 14 Mart 2024 Sirküler No: 1009 Anayasa Mahkemesi, Deniz İş Kanununun 40 Maddesinin Yedinci Fıkrasını İptal Etti Resmi Gazete'nin 14 Mart 2024 Tarihli nüshasında yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 01.02.2024 tarihli 2024/33 sayılı Kararı ile, 854 sayılı Deniz İş Kanunu'nun 40.maddesinin yedinci fıkrasını, dinlenme hakkı kapsamında yıllık izin hakkının ihlali sayılacağından iptal [...]

21 12, 2023

Anayasa mahkemesi, 5 Bin TL yi aşmayan vergi davalarına karşı istinaf yolunu kapatan hükmü iptal etti

2023-12-21T15:16:09+03:00Aralık 21st, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 21 Aralık 2023 Sirküler No: 870 Anayasa Mahkemesi, 21 Aralık tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2023/81 esas,  2023/184 karar sayılı kararı ile; -İlk derece mahkemelerinin kararlarına karşı istinaf başvurusunda bulunmak için geçerli parasal sınır belirlenirken hangi tarihin esas alınacağının açık, net ve tereddüde yer vermeyecek şekilde düzenlememesi nedeniyle kuralların kanunilik şartını taşımadığı sonucuna ulaşılarak “Konusu [...]

13 10, 2023

AYM, belli miktarı aşan vergi davalarının temyiz edilmesi hükmünü iptal etti

2023-10-13T09:25:51+03:00Ekim 13th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 13 Ekim 2023 Sirküler No: 813 Anayasa Mahkemesi kararı ile 2577 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine yer alan ve Danıştay’da, kararın tebliğinden itibaren otuz gün içinde temyiz edilebilmesine imkân tanıyan davalardan biri olan, “Konusu yüz bin Türk lirasını aşan vergi davaları, tam yargı davaları ve idari işlemler hakkında açılan davalar” hükmü iptal edilmiş, bu [...]

15 09, 2023

Anayasa Mahkemesi vergi borcunu ödemeyen mükelleflerin geriye dönük akrabaları ile yaptığı ve geçersiz sayılacak ivazlı tasarruflara ilişkin hükmü iptal etti

2023-09-15T09:25:04+03:00Eylül 15th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 15 Eylül 2023 Sirküler No: 794 6183 sayılı Kanunun 27 nci maddesine göre amme alacağını ödememiş borçlulardan, müddetinde veya hapsen tazyikine rağmen mal beyanında bulunmayanlarla, malı bulunmadığını bildiren veyahut beyan ettiği malların borcuna kifayetsizliği anlaşılanların ödeme müddetinin başladığı tarihten geriye doğru iki yıl içinde veya ödeme müddetinin başlamasından sonra yaptıkları bağışlamalar ve ivazsız tasarruflar [...]

13 09, 2023

Anayasa Mahkemesi, beyanname vermeyen dijital hizmet sağlayıcılarının sunduğu hizmetlere erişimi engelleyen Kanun hükmünü iptal etti

2023-09-13T16:30:40+03:00Eylül 13th, 2023|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 13 Eylül 2023 Sirküler No: 789 Anayasa Mahkemesinin 18/5/2023 Tarihli ve E: 2020/11, K: 2023/98 Sayılı Kararı ile 7194 sayılı Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 7. maddesinin (2) numaralı fıkrasının birinci cümlesi; “ İlandan itibaren otuz gün içinde bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi hâlinde, dijital [...]

14 06, 2023

Anayasa Mahkemesi Gazetecilerin Kıdem Tazminatı Konusunda Önemli Bir Karara İmza Attı

2023-06-14T07:57:25+03:00Haziran 14th, 2023|Categories: İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Sirküleri|Tags: , , |

Mahmut Akman İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı 14 Haziran 2023 Sirküler No: 821 Resmi Gazete'nin bugünkü nüshasında yayımlanan 04.05.2023 tarihli Anayasa Mahkemesi Kararı ile 5953 sayılı Kanun gereği gazetecilere kıdem tazminatı ödenmesinde aranan meslekte en az 5 yıllık süre ile 6 aydan az sürelere kıdem tazminatı ödenmez düzenlemesi iptal edilmiştir. Bu çerçevede gazetecilere en az 1 yıl şartını [...]

4 11, 2022

Anayasa mahkemesi, bireysel başvuru sonucu, resen tarh edilen KDV nin indirim konusu edilemeyeceğini karara bağladı.

2022-11-04T16:22:19+03:00Kasım 4th, 2022|Categories: Vergi ve Mali Mevzuat Sirküleri|Tags: , , |

Mustafa Çelik Vergi Danışmanı 04 Kasım 2022 Sirküler No: 442 Başvurucu, resen tarh edilen KDV nin kesinleştiği tarihten önce indirim konusu yapılmasının fiilen mümkün olmadığını, resen tarh edilen verginin ödendiği 2011 Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarından sonra indirim konusu yapılmasına müsaade edilmemesinin mülkiyet hakkını ihlal ettiğini ve mükerrer vergilendirmeye sebebiyet verdiğini ileri sürmüştür Anayasa Mahkemesi, 6/10/2022 Tarihli ve [...]

Go to Top