Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
03 Aralık 2022

Sirküler No: 464


3 Aralık 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:
396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 543) ile Ba/Bs bildirimlerine ilişkin
önemli düzenlemeler yapılmıştır.
Buna göre;
-Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları belirtilen haddin altında
kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem
Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini vermelerine gerek bulunmamaktadır.
-Örnek 1. Form Ba ve Form Bs bildirimi verme yükümlülüğü bulunan C firmasına,
2023/Şubat döneminde D firması tarafından elektronik ortamda düzenlenen 4 adet belge tutarı
toplamı KDV hariç 4.000 TL, kâğıt ortamda düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı ise KDV
hariç 2.500 TL’dir. Ayrıca, C firmasınca aynı dönemde E firmasına elektronik ortamda
düzenlenen 2 adet belge tutarı toplamı KDV hariç 6.000 TL’dir. İlgili ayda C firmasının
bildirimlere konu başka bir alım-satımı olmamıştır.
-Bu durumda, C firmasının 2023/Şubat dönemi Form Ba bildiriminde, D firmasınca elektronik
ortamda ve kâğıt ortamında düzenlenen belgelerin KDV hariç toplam tutarı olan (4.000+2.500)
6.500 TL’nin Tebliğde belirtilen haddi geçtiği göz önünde bulundurulduğunda, sadece kâğıt
ortamında düzenlenen 3 adet belge tutarı toplamı olan KDV hariç 2.500 TL’nin bildirime dâhil
edilmesi, elektronik ortamda düzenlenen belgelerin ise bildirime dâhil edilmemesi
gerekmektedir.
-Diğer taraftan, C firmasının, E firmasına 2023/Şubat döneminde yaptığı satışlara ilişkin
düzenlenen belgelerin tamamının elektronik ortamda düzenlenmesi nedeniyle, Form Bs
bildirimini vermesine gerek bulunmamaktadır

Tebliğ için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221203-3.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.