Sirküler

No: 9

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
16 Temmuz 2021


14 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği’ne göre Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Broşürde;

·      Yapılandırma kapsamındaki borçların neler olduğu,

·      Kesinleşmiş borçların nasıl yapılandırılacağı,

·      Dava konusu vergi ve cezalarda yapılandırmanın nasıl olacağı,

·      İnceleme ve tarhiyat safhasında olan alacaklara getirilen imkâ nların neler olduğu,

·      Başvuruların nasıl, nereye ve ne zaman yapılacağı,

·      Yapılandırılan borçların hangi sürede ve nasıl ödeneceği,

·      Peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde yapılan ödemelerde avantajlar,

gibi genel bilgiler yer almaktadır.

Sözkonusu broşüre Sirküler ekinde yer verilmiştir.

EK-1 Kesinleşmiş, Dava Aşamasında veya İnceleme ve Tarhiyat Safhasındaki Borçların Yapılandırılması Broşürü

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.