Sirküler

No: 11

Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
16 Temmuz 2021


14 Haziran 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği’ne göre Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan Broşürde;

1.     Beyan edilmemiş gelir ve kazançların pişmanlıkla beyanı,

2.     Beyan edilmemiş gelir ve kazançların kendiliğinden beyan edilmesi,

3.     Diğer ücret geliri elde edenlerin beyanı,

4.     Başvuru süresi ve yeri,

5.     Ödeme süresi ve yeri,

6.     Peşin ödeme avantajı,

gibi bilgiler yer almaktadır.

Sözkonusu broşüre Sirküler ekinde yer verilmiştir.

EK-1 Beyan Edilmemiş Gelir ve Kazançların Pişmanlıkla Beyanı Broşürü

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.