Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
09 Ocak 2024

Sirküler No: 958


5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalıların prime esas günlük kazançlarının alt ve üst sınırlarına göre ödeyecekleri aylık prim tutarları

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin;

 

– (1), (2) ve (3) numaralı alt bentlerine tabi sigortalıların,

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 666,75 TL x 30 x % 34,5 = 6.900,86 TL

Günlük kazanç üst sınırına göre : 5.000,63 TL x 30 x % 34,5 = 51.756,52 TL

 

– (4) numaralı alt bendi kapsamındaki sigortalılar,

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırına göre : 666,75 TL x 30 x % 34,5 = 6.900,86 TL

Günlük kazanç üst sınırına göre : 5.000,63 TL x 30 x % 34,5 = 51.756,52 TL

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında isteğe

bağlı sigortalılardan;

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası ile genel sağlık sigortası primi ödeyenler;

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık alt

Sınırı 666,75 TL x 30 x % 32 = 6.400,80 TL

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında ödenebilecek isteğe bağlı sigorta primi aylık üst

sınırı, 5.000,63 TL x 30 x % 32 =48.006,05 TL

Kanunun geçici 16 ncı maddesine göre sigortalı olan isteğe bağlı kadın sigortalılar;

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında;

666,75 TL x 30 x % 32 = 6.400,80 TL

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.