Sirküler

No: 440

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
05 Haziran 2021


3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu’nun Ek 5’inci maddesinde yer alan sigorta primi desteğine ilişkin usul ve esaslar bilindiği üzere 15/02/2018 tarihli ve 2018/8 sayılı SGK Genelgesinde açıklanmıştır.

Bu Genelgenin “3- Sigorta Primi Desteğinden Yararlanma Süresi” başlıklı maddesinde yer alan örnek 1 ve örnek 2 ile “5- Alt İşvereni Bulunan İşyerleri ve Alt İşverenlerle İlgili İşlemler ” başlıklı maddesi; 27 Mayıs 2021 tarihli 2021/18 sayılı SGK Genelgesi ile değiştirilmiştir.

Genelge İçin Tıklayınız….

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.