Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
16 Aralık 2023

Sirküler No: 868


Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video ve birleşik cihazlar ile görsel ve/veya işitsel yayınları alabilen diğer cihazlardan 2024 yılında alınacak maktu ücretlerin, 23/12/2019 tarihli ve 1841 sayılı Cumhurbaşkanı kararında yer aldığı şekilde tespit edilmesi kararlaştırılmıştır.

Alınacak ücretler ve karar için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191224-6.pdf

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231216-3.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.