Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
15 Ocak 2024

Sirküler No: 966


Fiil Ceza Tutarı (TL)
Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 56.752,00
Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 22.688,00
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya 45.406,00
6735 sayılı Kanunda öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız ve süresiz izinle çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için
  1. 3.768,00

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.