Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
28 Aralık 2022

Sirküler No: 487


2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca, yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı
listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya
sürenlerden/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil
edilmektedir.
Listede yer alan tutarlar ise takvim yılı başından geçerli olmak üzere yeniden değerleme
oranında artırılarak uygulanmaktadır.
Bu kapsamda 2023 yılı için geri kazanım bedelleri Karara bağlanmıştır.
Plastik alışveriş poşetleri 38,5 Kuruş olurken, dolgu lastikler adet 15 TL, alkali silindirik piller
kg 6 TL olarak belirlenmiştir.

Tüm liste için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221228-2.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.