Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
06 Eylül 2022

Sirküler No: 399


Merkezi yönetim bütçesinin hazırlanma sürecini başlatan Orta Vadeli Program (OVP), makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminlerini, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren temel politika dokümanıdır.

Her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca üç yıllık bir dönem ile hazırlanan OVP, Cumhurbaşkanı Kararıyla yayımlanmaktadır.

Bu çerçevede, OVP (2023-2025) 04 Eylül 2022 Tarihli ve 31943 Sayılı Resmî Gazete 1.

Mükerrerde yayımlanmıştır.

OVP için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220904M1-1.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.