Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
06 Eylül 2022

Sirküler No: 398


Mahkemelerde, tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin tayin ve takdirinde, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve Avukatlık asgari ücret tarifesi hükümleri uygulanmaktadır.

Mahkemelerce, dava konusu edilen tutar üzerinden bu Tarife gereğince hesaplanacak avukatlık ücretinin altında bir ücrete hükmedilemez.

Bu Tarife akdi avukatlık ücreti belirlenmesinde sadece asgari değerin hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

Tarife ve diğer açıklamalar için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/09/20220903-4.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.