Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
17 Aralık 2021

Sirküler No: 566


Resmi Gazete’nin 17 Aralık 2021 tarihli nüshasında yayımlanan Asgari Ücret Tespit Komisyonunun oybirliğiyle almış olduğu 16 Aralık 2021 tarihli 2021/1 karar sayılı Kararında, 01.01.2022-31.12.2022 tarihleri arasında işçinin 1 günlük normal çalışma karşılığı asgari ücreti 166,80 TL (yüz altmışaltı lira seksen kuruş) belirlenmiştir.

Bu Karar dışında asgari ücret üzerindeki vergi yüklerinin kaldırılmasına dair yasal çalışmalar gelecek hafta içerisinde TBMM’de yapılacak, vergi yüklerinin kaldırılması ile birlikte asgari geçim indirimi de otomatik olarak kaldırılmış olacaktır. Bununla ilgili düzenlemelerin gelecek hafta içerisinde sonuçlanması beklenmektedir.

Günlük Brüt Asgari Ücret       :    166,80 TL

Aylık Brüt Asgari Ücret           : 5.004,00 TL (166,80 x 30)

Net Asgari Ücret                     : 4.253,40 TL (%14 sigorta primi + %1 işsizlik sigortası primi kesilmiştir.)

İşverene Maliyeti                     : 6.129,90 TL (4.253,40 + %34,5 sigorta primi* + %3 işsizlik sigortası primi)

*5 puanlık prim indirimi hesaplamada dikkate alınmamıştır.

Sigorta Primine Esas Kazancın Alt Sınırı      :   5.004,00 TL (aylık brüt asgari ücret)

Sigorta Primine Esas Kazancın Üst Sınırı     : 37.530,00 TL (aylık brüt asgari ücret x 7,5)

Karar için tıklayınız…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.