Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
10 Aralık 2021

Sirküler No: 138


Kamu İhale Kurulunun 5/03/2020 tarih ve 2020/DK.D-56 sayılı Kararı ile  kamu hizmet alımlarında, “Aşırı Düşük Teklif Sorgulaması Yapılmayacak Hizmet Alımları Listesi” yayımlanmış ve;

  • Haberleşme, İletişim ve Telekomünikasyon Hizmetleri
  • Sigorta Hizmetleri
  • Muhasebe Hizmetleri
  • Piyasa Araştırması ve Anket Hizmetleri
  • Tanıtım, Basım ve Yayım Hizmetleri
  • Fotoğrafçılık Hizmetleri ve Sanatsal Hizmetleri,
  • Bilgi Yönetim Sistemleri Bilişim Hizmetleri
  • Organizasyon Hizmetleri,

Açısından aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın ihalenin sonuçlandırılmasına karar verilmişti.

Bu defa, Kamu İhale Kurulunun 08/12/2021 tarih ve 2021/DK.D-352 sayılı kararı ile, söz konusu Kurul kararının 20 Aralık 2021 tarihinden itibaren iptaline, anılan tarihte ve sonrasında ilanı veya duyurusu yapılacak ihalelerde iptal edilen karar eki listedeki işler bakımından Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 59 uncu maddesinde yer alan kuralların dikkate alınmasına karar verilmiştir.

Böylelikle ilan veya duyuru tarihi 20 Aralık 2021 ve bu tarihten sonra olan ihalelerde anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, sınır değer tespiti ve aşırı düşük sorgulamasına dair kuralların dikkate alınması gerekmektedir.

İhale komisyonu tarafından da sınır değerin altında olan teklifler hakkında yazılı olarak bilgi istenmesi, aşırı düşük teklif tespit ve değerlendirme işlemleri yapılmaksızın sonuçlandırılması veya aşırı düşük teklif sınır değerinin altında teklif sunan isteklilerin teklifi açıklama istenmeksizin reddedilmesi seçenekleri ihale kararları açısından mümkün olabilecektir.

Dolayısı ile yukarıda belirtilen hizmetlere ilişkin, kamu hizmet alımı ihalelerine teklif verecek isteklilerin, ihale dokümanlarında yer verilen düzenlemelere göre, aşırı düşük sorgulama durumlarını dikkate almaları ve tekliflerini oluşturmaları önem arz etmektedir.

EK- Belirli hizmet alımlarında aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmamasına ilişkin 2020/DK.D-56 sayılı  karar

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Vatandas/KurulKararSorgu.aspx

EK-2 2020/DK.D-56 sayılı Kararı yürürlükten kaldıran, 08/12/2021 tarih ve 2021/DK.D-352 sayılı karar.

https://www.ihale.gov.tr/Duyuru/430/05032020_tarih_ve_2020dk-d-56_sayili_kurul_kararinin_iptaline_iliskin_karar.html

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.