Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
18 Nisan 2022

Sirküler No: 551


Aşağıda sayılan işlerde fazla çalışma yaptırılamaz:

1) Sağlık kuralları bakımından günde ancak 7,5 saat ve daha az çalışılması gereken işlerde.

2) Gece sayılan gün döneminde yürütülen işlerde.

3) Maden ocakları, kablo döşemesi, kanalizasyon, tünel inşaatı gibi işlerin yer ve su altında yapılanlarında.

Aşağıda sayılan işçilere fazla çalışma yaptırılamaz:

1) 18 yaşını doldurmamış işçiler.

2) İş sözleşmesi veya toplu iş sözleşmesi ile önceden veya sonradan fazla çalışmayı kabul etmiş olsalar bile sağlıklarının elvermediği hekim raporu ile belgelenen işçiler.

3) Gebe, yeni doğum yapmış ve çocuk emziren işçiler.

4) Kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçiler.

5) Zorunlu nedenler ve olağanüstü haller dışında yer altında maden işlerinde çalışan işçilere.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.