Sevim Yıldırım
Yatırım Destekleri Danışmanı
24 Haziran 2022

Sirküler No: 3


Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların proje esaslı araştırma, (TEYDEB) tarafından yürütülen, 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı çağrıları yapıldı. Bu kapsamda;

2. Dönem çağrıları 04/07/2022 tarihinden itibaren başvurular alınmaya başlanacaktır.

-1501 Sanayi Ar-Ge Destek Programında Limit Olmaksızın %75 Oranında Desteklenecektir.
-1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programında Üst Limit 1.200.000 TL Olmak Üzere %75 Oranında Desteklenecektir.

Program Kapsamında Aşağıda Belirtilen Kalemler Desteklenecektir;

 • Personel Giderleri,
 • Seyahat Giderleri,
 • Alet, Teçhizat, Yazılım ve yayın alım giderleri,
 • Malzeme ve Sarf Giderleri,
 • Yurt içi ve Yurt dışı Danışmanlık Hizmeti ve Diğer Alım Giderleri,
 • Ar-Ge Kurum ve Kuruluşlarına Yaptırılan Ar-Ge Hizmet Giderleri.

Tüm sektör ve teknoloji alanlarında;

 • Yeni bir ürün tasarım ve geliştirme çalışması,
 • Mevcut bir ürünün iyileştirilmesi,
 • Ürün kalitesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, firmanın teknolojik rekabet gücünü artıracak Ar-Ge projeleri desteklenecektir.

1501 ve 1507 Destek Programlarına Katılım Sağlayarak Şirketinize;

 • Uluslararası rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılması,
 • Yurtdışına bağımlı olunan teknolojilerde rekabetçi yerli teknolojilerin kazanılması,
 • Proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi,
 • Ortaklı Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırılması,
 • Güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünlerin geliştirilmesi hususlarında katma değer sağlayabilirsiniz.

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında, uzman ekibimiz ile başvuru aşamasında ve proje onayı sonrası ara faaliyet-sonuç raporlarının ve tüm ödeme işlemlerinin yapılması süreçlerinde maksimum oranda fayda sağlamamız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.