Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
05 Şubat 2023

Sirküler No: 734


Çalışma yaşamında işverenler, işçilerinin günlük 7,5 saat üzerinden çalıştırabileceği gibi 9 saat üzerinden çalıştırabilir, 11 saat üzerinden çalıştırabilir, bazı durumlarda ise bazı işlerde örneğin güvenlik işlerinde çalıştırılanların daha uzun çalıştırıldıkları bilinmektedir.

Bu sirkülerimizde 11 saati aşan çalışmalarda fazla çalışma hesabı nasıl yapılmalıdır? Sorusunun cevabını yargı kararı ile açıklayalım.

Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesinin bir kararı ile değerlendirelim (Esas: 2012/33255,  Karar: 2014/26561, Tarih: 15.09.2014).

Dairemizin yerleşik içtihadı uyarınca, günlük 11 saati aşan çalışmalar bakımından ara dinlenme süresinin en az 1,5 saat olarak esas alınması gerekirken, hükme esas alınan bilirkişi raporunda, davacının günlük 09.00-20.30 saatleri arasında geçen çalışma süresinden bir saat ara dinlenme süresi düşülerek, haftalık fazla çalışma süresinin fazla hesaplanması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Bu karar gereğince; günlük 11 saati aşan çalışmalarda doğrudan çalışılan saatten günlük çalışma saati olan 7,5 saat düşülmek suretiyle fazla çalışma hesaplanmamalı, 11 saati aşan çalışmalarda en az 1,5 saat ara dinlenme düşülerek haftalık 45 saati aşan bir çalışmanın varlığı halinde fazla çalışma hesaplanması gerektiği sonucuna varılmaktadır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.