Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
23 Aralık 2022

Sirküler No: 707


7420 sayılı kanun ile 30.05.2023 tarihine kadar 1.000 TL tutarındaki primden istisna edilecek enerji yardımı konusunda SGK uygulamasını gösterir 14.12.2022 tarihli 2022/26 sayılı Genelge çıktı.

Detaylı bilgi için lütfen Genelgeyi inceleyiniz.

SGK_Enerji_Yard_m_Genelgesi_1671796617

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.