Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
10 Ocak 2023

Sirküler No: 510


9/1/2023 Tarihli ve 6657 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

-Finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı %0 olarak tespit edilmiştir.

Karar için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230110-7.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.