Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
12 Eylül 2023

Sirküler No: 877


Yıllık izin ücreti çıplak ücret üzerinden hesaplanır.[1] Hesaplama çıplak brüt ücretten, ödeme ise net olarak yapılacaktır. Ancak, söz konusu düzenleme mutlak emredici olmayıp nisbi emredici sayıldığından, sözleşme ile giydirilmiş ücretten yapılabilir, ücret eklentilerinin yıllık ücretli izin parasının hesabında göz önünde tutmasında kanuni ve hukuki engel bulunmamaktadır.[2]

Hesaplamada aylık ücret ödenen işyerlerinde çıplak aylık ücreti 30’a bölünerek günlük ücret bulunacak, toplam izin süresi ile çarpılmak suretiyle izin ücreti bulunacaktır. Yıllık ücretli izin süresine rastlayan hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücretleri ayrıca ödenir. Ancak, son 1 yıl içinde işçi ücretine zam yapıldığı takdirde, izin ücreti işçinin izine çıktığı ayın başı ile zammın yapıldığı tarih arasında alınan ücretin aynı süre içinde çalışılan günlere bölünmesi suretiyle hesaplanır.  Örneğin; işçinin 14 gün izin talep ettiği, 2 gün de hafta tatiline denk geldiği dikkate alındığında, işçiye toplamda 16 günlük ücretinin ödenmesi gerekir.

Dairemizce, iş sözleşmesinin feshinde ödenmesi gereken izin ücreti, geniş anlamda ücret içinde değerlendirilmemiştir.[3]

Asıl ücret, kök ücret, esas ücret, temel ücret, dar anlamda ücret olarak adlandırılan çıplak ücrete asgari geçim indirimi dâhil edilemez.

Çıplak ücret; ücret niteliğindeki ödemeler (fazla mesai ücreti, gece zammı, yolluklar gibi), ücret benzeri ödemeler (bayram harçlığı, temettü, teşvik ikramiyesi gibi), sosyal yardımlar (yemek yardımı, taşıt yardımı, evlenme yardımı gibi) dışında işçiye ödenen esas/temel ücreti ifade eder.

4857 sayılı Kanunun 57’nci maddesinde belirtilen, yıllık ücretli iznini kullanan işçiye, yıllık izin dönemine ilişkin ödenen izin ücreti sosyal ücret olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla; iş sözleşmesinin devamı esnasında peşin ödenen yıllık izin ücreti hak edilen ayın kazancına dahil edilerek primlendirilmesi gerekir.

[1] Yrg. 9. HD., T.13.01.1992, E.1991/11802, K.1992/162

[2] Yrg. 9. HD., T.20.03.1969, 16537/2946

[3] Yrg. 9. HD., T.25.02.2010, E.2010/3038, K.2010/4950

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.