Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
10 Nisan 2023

Sirküler No: 644


10 Nisan 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7451 sayıl Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;

-Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) planlama, kuruluş ve kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılmasına ilişkin olarak; yeşil OSB tanımının yapılarak belirlenen kriterler çerçevesinde OSB’lerin TSE tarafından sertifikalandırılması, OSB’nin kuruluşunda yer alacak kurum ve kuruluşların kapsamının genişletilmesi ile daha güçlü OSB’lerin kurulması, Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK) denetçisi pozisyonuna atamaların yapılması, Elektrik Piyasası Kanununun 14’üncü maddesi kapsamında kurulacak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesislerinin altyapı tesisi kapsamına alınması, ihraç edilen doğal gaza ilişkin iletim tarifelerinin yurtiçi iletim tarifelerinin tabi olduğu kısıtlamalara tabi olmaması ve doğal gaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getirilmesi,

Sağlanmaktadır.

Kanun için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.