Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
13 Nisan 2022

Sirküler No: 547


Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan yeni istihdam desteğinin detaylarında aşağıdaki düzenlemeler yer alacak.

1) İstihdam desteği verilecek işbaşı eğitim programları kapsamında, İŞKUR’a kayıtlı olma şartıyla işverenlerin en az 5 sigortalı çalışana sahip olması, programa katılanların en az %70’ini 60 günden az olmamak üzere program süresinin en az 3 katı kadar süreyle istihdam etme taahhüdünde bulunması gerekecek

2) İşbaşı eğitim programı kapsamında mevcut çalışanlarının üzerine ilave istihdam taahhüt eden firmaların işe alacakları her işçinin 3 veya 6 ay boyunca tüm ücretleriyle primlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı karşılayacak, böylece bu kapsamda işe giren her bireye 1 veya 2 yıllık istihdam garantisi oluşturulacak.

3) İşverenler aynı ilde ve aynı vergi numarası altında yer alan iş yerlerinde çalıştırdıkları sigortalı sayılarının %30’una kadar katılımcı talep edebilecek

4) Türk Meslekler Sözlüğünde meslek ana grubu “Nitelik Gerektirmeyen Meslekler” olarak belirlenen meslekler dışındaki mesleklerde program düzenlenebilecek

5) İşbaşı eğitim programlarının süresi, bilişim ve imalat sektörlerindeki iş yerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak belirlenecek

6) Programlar, günde en az 5, en fazla 8 saat olmak üzere, haftada 6 günü ve 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilecek

7) İşbaşı eğitim programı katılımcılarından iş arayan statüsündekilere, fiilen katıldıkları gün üzerinden günlük 163,59 TL, öğrencilere 122,69 TL ve işsizlik ödeneği alanlara 81,80 TL cep harçlığı ödenecek

8) Katılımcının genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi program süresince İŞKUR tarafından karşılanacak

9) İŞKUR’un yaptığı ödemeler dışında programın düzenlendiği işveren tarafından katılımcılara yapılan ve aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödemeler, vergi matrahından indirilebilecek

10) Gerekli şartları taşıyan katılımcılar, işbaşı eğitim programlarına 81 ildeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerinden ve İŞKUR e-Şube üzerinden başvuru yapabilecek

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.