Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
25 Şubat 2022

Sirküler No: 237


24 Şubat 2022 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Karar ile;

-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda; 193 sayılı Kanunun geçici 80 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3065 sayılı Kanunun 13 üncü ve geçici 30 uncu, 4706 sayılı Kanunun ek 3 üncü ve 5510 sayılı Kanunun ek 2 nci maddeleri ile 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi gereğince değişiklik yapılmıştır.

Karara ekte yer verilmiştir.

EK – Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5209)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220224-29.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.