Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
04 Kasım 2022

Sirküler No: 441


Gelir idaresince, 7338 sayılı Kanunla Vergi Usul Kanununun 371 inci maddesinde yapılan düzenlemeye istinaden “Vergilerde Pişmanlıkla Beyan Uygulaması Rehberi” güncellenerek kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Rehberde;

  • Pişmanlık uygulamasının kapsamı,
  • Pişmanlık hükümlerinden kimlerin yararlanabileceği,
  • Kapsama giren vergiler,
  • Yararlanma şartları,
  • Vergi incelemesi sırasında pişmanlıkla beyanname verilip verilemeyeceği,
  • Pişmanlık zammı,

gibi konularda açıklayıcı bilgilere ve örneklere yer verilmiştir.

Rehbere ulaşmak için tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2022/ver_pis_beyan_uyg_rehberi.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.