Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
01 Şubat 2023

Sirküler No: 534


01 Şubat 2023 Tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 7435 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile;

  1. Kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyelerinin, kooperatifin; ticaret sicili kayıtlarını, fınansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini KOOPBİS’in kurulmasını müteakip bir yıl içinde KOOPBİS’e aktarmakla yükümlü kılınması,
  2. Serbest bölgelerde doğal gaz dağıtım ve satış faaliyetlerine ilişkin düzenleme yapılması;
  3. Vergi mükellefiyetinin terkin edildiği tespit edilen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyelerinin aidat tahakkuklarının durdurularak bu kişilerin meslek grubu ve seçmen listelerinden silinmeleri;
  4. Haksız ticari uygulama kavramının tanımlanması ve akabinde sipariş iptalleri, prim ve bedel talepleri, kampanyalı mal ve hizmet talepleri, sözleşme şekilleri, maliyet ve giderlerin yansıtılması gibi hususlarda haksız ticari uygulamaların belirtilerek bunların yasaklanması;
  5. Üreticiler veya tedarikçiler ile perakende işletmeler arasındaki ödemelerde, bozulabilen tarım ve gıda ürünlerinde ödeme süresinin otuz veya duruma göre kırk beş gün olarak, diğer tarım ürünlerinde ise altmış gün olarak belirlenmesi;
  6. Alışveriş merkezlerinde ortak kullanım alanlarının gelir ve giderlerine ilişkin paylaşımın netleştirilmesi;
  7. Perakende ticarete ilişkin ceza hükümlerindeki caydırıcılığın artırılması;

Konularında düzenlemeler yapılmıştır.

Kanun için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230201-1.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.