Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
13 Aralık 2022

Sirküler No: 470


Kanun No. 7423 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine
Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile  1.1.2024 tarihinden
itibaren yürürlüğe girecek tütün ve alkol piyasasına yönelik son kaçakçılık düzenlemesi
yapılmıştır.
Buna göre,
-4733 sayılı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkol Piyasasının Düzenlenmesine Dair Kanun
ile düzenlenen piyasalarda, vergi güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmasına zorunluluk
getirilen özel etiket ve işaretlerle ürünlerin etiketlenmesi veya işaretlenmesi ve etiketlenen veya
işaretlenen ürün bilgilerinin kurulan veri merkezine aktarılmasını sağlayan sisteme fiziksel
veya bilişim yoluyla müdahale ederek Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik ortamda
iletilmesi gereken belge, bilgi veya verilerin iletilmesini önleyenler veya bunların gerçeğe
uygun olmayan şekilde iletilmesine sebebiyet verenler, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır.
– Tütün ve alkol ile türevleri içkilerin üretim ve ithalat faaliyetlerinde bulunanlar
doğabilecek idari para cezası ve vergi dairesi ve Sosyal Güvenlik kurumunca takip edilen diğer
amme alacaklarının güvenliğini sağlamak amacıyla 50 Milyon TL ye kadar teminat vermekle
mükellef kılınmıştır.
Tüm kanun ve ayrıntıları için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221210-1.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.