Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
14 Kasım 2022

Sirküler No: 447


Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu  2022/12 E.  , 2022/1141 K. na göre;

1-Vergi Usul Kanunu’nda vergilendirme ile ilgili olup hüküm ifade eden belgelerin ne şekilde tebliğ edileceğine dair özel hükümlere yer verilmiştir. Bu nedenle vergilendirmelerle ilgili evrakların tebliğinin 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre değil, 213 sayılı Kanun’da yer alan hükümlere göre yapılması gerekmektedir.

2-Dava konusu ödeme emirleri içeriği vergi ve cezalara ait ihbarnamelerin 213 sayılı Kanun’un ilgili hükümleri uyarınca tebliği gerekirken, tebliğ alındıları muhtara imzalatılmak suretiyle yapılan tebliğin usulüne uygun olduğundan söz edilemeyeceğinden dava konusu ödeme emirlerinin vergi ve cezalara ilişkin kısmı hukuka uygun düşmemiştir.

Karar için tıklayınız.

https://karararama.danistay.gov.tr/getDokuman?id=RU5DKFVRcTVNWkpySTdHRDZlOEJJR1l2MTlIV1NVeVQ5Y1dQWWlRSHZxU0RidnZHQjBHUENpZ3NRZjVOZk53U1Fja0hJZFMwTmlydFAxMGhFT2xETVVTdGFtdU1RRWF2Y3NkTjVxMnRoZjlGV1QzMFJDZUh4R1hCSmVQeEdRb01veEdReFNPTmNWMDZ1UDluWGRRTzdJUGc2dTI0MjFEWWVxMGpWRFBkWFJZYzNOaG52SlJvMDYraTRmSG5BL3dOM0p6eCk=&arananKelime=Vergi%20Dava%20Daireleri%20Kurulu,2022/11411141

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.