Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
03 Ekim 2022

Sirküler No: 419


213 sayılı Vergi Usul Kanununun 376 ncı maddesinde düzenlenen cezalarda indirim uygulaması ile mükellefler veya vergi sorumluları adına kesilen cezalar hakkında yargı yoluna gitmeden uyuşmazlıkların kısa yoldan çözümlenmesi sağlanmaktadır.

Son düzenlemeler de dikkate alınarak, “Vergi Cezalarında İndirim Uygulaması Broşürü” güncellenerek kullanıma sunulmuştur.

Söz konusu Broşür’de;

  • Vergi cezalarında indirim uygulamasının kapsamı,
  • İndirim uygulamasından kimlerin yararlanabileceği ve yararlanma şartları,
  • Cezalarda indirim oranları,
  • Uzlaşmanın gerçekleşmesi durumunda, uzlaşılan cezalarda indirim oranı,
  • 2022 yılında 6.800 TL’yi aşmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının indirim oranı,
  • Cezalarda indirim sonrasında tahakkuk eden tutarın ödemesi,

gibi konularda açıklayıcı bilgilere yer verilmiştir.

Broşür için tıklayınız.

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/beyannamerehberi/2022/vergi_cezalarinda_indirim_brosur.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.