Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
08 Ekim 2021

Sirküler No: 72


Danıştay 4.Dairesinin 15/6/2021 Tarihli ve K.: 2021/226, E: 2021/3207 sayılı kanun yararına bozma kararı ile;

  • Davacının borçlu şirketteki ortaklığı ve şirket müdürlüğüne bağlı kanuni temsilci sıfatının sona erdiği tarihten sonra oluşan ve ödenmeyen kamu alacaklarından sorumlu tutulamayacağı,
  • Yeni kanuni temsilci olarak atananların bu alacakların ödenmesinden sorumlu tutulmaları gerektiği dikkate alınarak,

Beyanname üzerine tahakkuk ettirilen vergilerin ödenmesinden dönem itibari ile kanuni temsilciliği sonra ermiş olan davacının sorumlu tutulamayacağına hükmedilmiştir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.