Sirküler

No: 467

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
06 Temmuz 2021


SGK ekte yayımladığı 05 Temmuz 2021 tarihli 27387564 sayılı Genel Yazısında Çalışma Genel Müdürlüğü’nden gelen görüş yazıları çerçevesinde uzaktan çalışma gün bildirimi konusunda örnekle detaylı açıklama yapmıştır.

Genel Yazı içintıklayınız

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.