Sevim Yıldırım
Yatırım Destekleri Uzmanı
27 Mart 2023

Sirküler No: 1

USTALIK TELAFİ PROGRAMI SIKÇA SORULAN SORULAR

1-) Ustalık Telafi Program’ı nedir?
Ustalık Telafi Programı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmekte ve mezuniyet alanları dışında farklı meslek alanında kariyer sürecini devam ettiren kişilerin 6,5 aylık eğitim programı sonunda ustalık belgelerini almalarına hak kazanmalarını sağlayan teşvik programıdır.

2-) Ustalık Telafi Program’ı ne kadar süre ile uygulanır?
6,5 Ay (27 hafta) olarak devam etmektedir ancak söz konusu alan ve dala göre toplam ders saatleri değişkenlik gösterebilmektedir.

3-) Ustalık Telafi Programı’nda İşletmeye sağlanan destek tutarı nedir?
Programın başlangıç tarihi itibari ile 6,5 ay boyunca işverenin hesabına her çalışan için aylık net asgari ücretin yarısı 4.253,00 TL nakdi destek sağlanmaktadır.
Bir personel için 6,5 aylık sürede kazanılacak teşvik tutarı;
4.253 x 6,5 = 27.644,5 TL dir.

4-) Ustalık Telafi Programı’na başvurmak için işletmelerde aranılan şartlar nelerdir ?
Programa başvuru yapılabilmesi için iş yerlerinin  Mesleki eğitim merkezlerinde ve mesleki ve Teknik Anadolu liselerinde yer alan, alan ve alt dallara uygun bir sektörde faaliyet göstermesi gerekmektedir.

5-) Ustalık Telafi Programı’na başvuru için gerekli evraklar nelerdir?
1- TC. Kimlik Kartı 1 Adet Fotokopisi
2- Biyometrik Fotoğraf (2 Adet)
3- Öğrenim Durum Belgesi (Lise/Üniversite)
4- İş Yerinde Aday Öğrencinin Eğitiminden Sorumlu Kişinin “Ustalık” Ve “Usta Öğreticilik Belgesi” Aslı Ve 1 Adet Fotokopisi
5- Bünyesi Ve Sağlık Durumu Gireceği Mesleğin Gerektirdiği İşleri Yapmaya Uygun Olduğunu Gösterir Sağlık Raporu
6- Sigorta İşe Giriş Bildirgesi
7- Mesleki Eğitim Staj Sözleşmesi

6-) Ustalık Telafi Programı kapsamında kayıtlı personellere sigorta desteği veriliyor mu ?
Program kapsamında kaydı gerçekleşen personellerin 6,5 ay (27 hafta) boyunca iş kazası ve meslek hastalığı primi desteği verilmekte, bunlar için işveren prim ödememektedir.

7-) Ustalık Telafi Programı’na kayıt yaptırılan kurumun, program süresince firmalardan talep ettiği evraklar nelerdir?
Programa kayıt yapılması akabinde devam eden ayın 1 ile 8’i tarihleri arasında, kaydı gerçekleştirilen personellerin maaşlarının ödendiğine dair beyan niteliğinde maaş dekontları ve personellerin aylık devamsızlık puantaj çizelgeleri okula teslim edilmesi gerekir.

8-)Program çerçevesinde usta öğretici tarafından verilecek eğitim içeriği nedir?
Eğitim öğretim faaliyetleri, kayıt olunan alan ve dal çerçevesinde öğretim programında yer alan kazanımlar ile hedeflenen bilgi ve becerileri kazandıracak şekilde planlanmakta ve uygulanmaktadır. Programa kayıtlı personeller her ders için iş dosyası hazırlar ve İş dosyaları bakanlıkça belirlenen kriterler doğrultusunda usta öğreticiler tarafından puanla değerlendirilir ve program sonunda ilgili koordinatöre teslim edilir.

9-) Ustalık Telafi Programı’na kayıtlı personellerin iş yeri dışında eğitim görmesi gerekiyor mu?
Program kapsamında kaydı gerçekleşen personeller 27 hafta boyunca iş yeri içerisinde usta öğreticinin vermiş olduğu eğitimler haricinde başka kurum ya da kişilerden herhangi bir eğitim almamaktadır.

10-) Ustalık Telafi Programı’ndan mevcut personeller mi yoksa yeni istihdam edilen personeller mi yararlanabiliyor?
Ustalık Telafi Programı lise, önlisans ve lisans şartını sağlaması koşulu ile yeni istihdam edilen personeller ve mevcut personeller yararlanabilmektedir.

11-) Ustalık Telafi Programı’nda programa kaydı yapılan personellerin istihdam taahhüdü var mı?
Program süresince ya da program sonrasındaki süreçte istihdam taahhüdü bulunmamaktadır.

12-) Ustalık Telafi Programı’ına kayıtlı personellerin devamsızlık yapması ya da rapor alması süreç işleyişine olumsuz etki yaratır mı?
Ustalık Telafi Programı’nda devam zorunludur. Öğrenciler program süresince özürlü veya özürsüz toplam ders saatinin en az 1/6’sı kadar devamsızlık yapmaları durumunda başarısız sayılır ve süreçleri sonlandırılır.

13-) Ustalık Telafi Programına kaydı gerçekleştirilen personel, süreç içerisinde işten ayrıldığında ne yapılması gerekir?
Personelin Ustalık Telafi Programı’na kaydı gerçekleştiği tarihten itibaren 6,5 aylık süre içerisinde işten ayrılması durumunda personelin işten ayrıldığı bilgisi kayıtlı olunan okula verilir ve personelin süreci sonlandırılır. Personel sürecinin sonlandırılması ile birlikte işletme artık personel için hibe alamaz, daha önceki almış olduğu hibeler de geri talep edilmez.

14-) Ustalık Telafi Programı tamamlandıktan sonra personelin gireceği ustalık sınavlarında başarısız olması durumunda alınan hibe geri ödenir mi?
Sınava katılım sağlayan personelin başarı durumu işletmeye ödenmiş olan hibeyi etkilemez.

15-)Ustalık Telafi Programına personellerin kayıtları tamamlandıktan ve süreç başlatıldıktan sonra yeni personel eklenebilir mi?
Evet, istenilen zaman içerisinde program şartlarını sağlayan tüm yeni personellerin programa kaydı gerçekleştirilebilir.

16-) Süreç sırasında şirket taşınırsa ne olur?
Şirketin programa kayıtlı olduğu adres güncellenir ve süreç kaldığı yerden devam eder.

17-) Mevcutta SGK ve Vergi Borcu olan firmalar Ustalık Telafi Programı’ndan faydalanabilir mi?
SGK borcu, vergi borcu, başka kamu veya özel kurumlara borcu olan tüm firmalar Ustalık Telafi Programı’ndan faydalanabilirler.

18-) Usta öğretici olarak seçilen personelin formasyon belgesi var, yine de sınava girmesi gerekir mi?
Evet, kişinin usta öğretici sınavına girerek Usta Öğretici Belgesi’ni alması gerekir.

19-) Ustalık Telafi Programı’ndan emekli personeller faydalanabilir mi?
Ustalık Telafi Programı’ndan yararlanacak olan emekli personel Lise, Önlisans veya Lisans mezunu ise faydalanabilir.

20-) İş yerinde sigortalı olmayan personellerin Ustalık Telafi Programı’na kayıtları gerçekleştirilebilir mi?
Evet, programa kayıt yapılabilmesi için personelin sigortasının olması zorunlu değildir.

21-) Hibrit sistemdeki firmalar bu programdan yararlanabilir mi?
Program süresince programa kayıtlı personellere usta öğretici tarafından eğitim verilme zorunluluğu bulunmaktadır. Personellerin uzaktan çalışması eğitimlerin aksamasına sebebiyet vermesinden dolayı hibrit sistemi kurumlar tarafından kabul edilmemektedir.

22-) Ustalık Telafi Programı’ndan huzur hakkı alan yönetim kurulu üyeleri de yararlanabilir mi?
İşletmede Bağkur’a kayıtlı olan işletme yetkilileri programdan yararlanamaz.

23-) Teknopark, Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım Merkezleri de programdan faydalanabilir mi?
Evet faydalanabilir. İşletmelerin Mesleki Eğitim Merkezlerinde ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde açılan alan ve dal içerisindeki sektörler çerçevesinde faaliyet göstermesi programdan faydalanabilmeleri için yeterlidir.

24-) Ustalık Telafi Programı’na kaydını gerçekleştirecek işletmelerin İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile protokol imzalaması gerekir mi?
Çalışan sayısı il genelinde 100 ve üzeri olan işletmelerde İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile imzalanacak olan protokol sonucu Ustalık Telafi Programı’na kayıtlar gerçekleşir. Çalışan sayısı 100’ün altında olan işletmelerde ise protokole bağlı kalmaksızın ilgili kurum müdürlükleri ile kayıtları direkt gerçekleştirilmektedir.

25-) Program sonunda personellerin alacağı Ustalık Belgesinin avantajları nelerdir?
Program sonunda personele verilecek ustalık belgesinin MEB bünyesinde verilmesi ile ulusal ve uluslararası alanda çalışma yetkinliği vermektedir. Ayrıca Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğundan sürekli muafiyet alabilme imkanı sağlamaktadır.

26-) Lise Mezunları Usta Öğretici olabilir?
Her lise mezunu Usta Öğretici olamaz. Mesleki ve Teknik Liselerden mezun kişiler, iş yeri açma belgesini ibraz etmeleri ile usta öğretici sınavına hak kazanır ve usta öğretici olabilirler.

27-) Şubeli işletmelerin bünyesinde yeterli usta öğretici olmaması durumunda nasıl bir yol izlenmektedir?
Aynı il ve ilçe sınırları içerisinde bulunan, koordinatör öğretmenin yerinde denetlemelerine ulaşımı kolay olan ve birbirine yakın şubeler için ortak usta öğretici görev alabilir. Bu durum tamamen kurum ve koordinatör öğretmenin inisiyatifine bırakılmıştır.

28-) Usta Öğretici İşten Ayrıldı ve Ustalık Telafi Programı Nasıl Devam Edebilir?
Ustalık Telafi Programı kapsamında ilgili dallardan açılan programlara her 40 kursiyere en az 1 usta öğretici gereklidir. Usta öğreticinin olmaması durumunda program devam edemez. Bu bağlamda, ilgili kurumdan destek istenerek şirket bünyesinde görev alan ve usta öğretici kriterlerini karşılayan yeni bir usta öğretici atanır. Bu süre aynı hafta içerisinde yapılmalı ve öğrenci staj dosyalarının o hafta içerisinde imzalanması sağlanmalıdır.

29-) Hayalimdeki mesleği yapmak istiyorum. Program açıldıktan sonra, şirket bünyesinde departmanımı değiştirerek eğitimlere katılabilir miyim? Şirket teşviklerden yararlanabilir mi?
Evet. Çalışan personel yeni mesleki alanında eğitim alabilir ve kariyerini değiştirebilir. Şirket ise, teşviklerden yararlanabilir.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.