Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
01 Eylül 2022

Sirküler No: 396


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile 2/9/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

-Yabancı mevduattan TL mevduata, tüzel kişi dönüşüm oranı ayrı ayrı yüzde 10,00’ın altında kalan bankalar ilave olarak 5 puan, yüzde 10,00 ile yüzde 20,00 arasında olan bankalar ilave olarak 3 puan zorunlu karşılığı hesaplama dönemini izleyen ilk zorunlu karşılık tesis döneminden başlamak üzere tesis edecektir.

Tebliğ değişikliği için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220831-4.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.