Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
06 Aralık 2021

Sirküler No: 131


Ticaret Bakanlığınca yapılan açıklama ile;

Son zamanda artan ihracat hacmi ile birlikte, hâlihazırda 16 hane olan (Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Beyannamesi) Detaylı Beyanname numarasının, 18 haneye çıkarılması gereği hâsıl olmuştur.

Toplamda 16 hane olan numara 18 hane olacaktır. Yani “Yıl/Gümrük Kodu/Rejim Tipi” olan 21066666IM kısmı aynen korunacaktır.

04/12/2021 Cumartesi 12:00-15:00 saatleri arasında yapılacak çalışmalar esnasında kesintisi olması öngörülmemektedir.,

Düzenleme devreye alındığında,

       – Mevcuttaki 6 haneli sıra numaralı tescil edilen beyanname aynen kalacak ve geriye dönük toplu bir güncelleştirme yapılmayacaktır.

-Beyanname sıra numarası kaldığı yerden artan şekilde atanmaya devam edilecektir. Yani, 21066666EX000345 sıra numaralı beyannameden sonra gelecek numara 21066666EX00000346 şeklinde olacaktır.

Ayrıca düzenlemeye ilişkin, örnek beyanname sıra numarası bilgisi ekte sunulmuştur.

EK-1 Detaylı beyanname numarasına dair açıklama

EK-2 Örnek beyanname sıra numarası formatı

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.