Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
02 Kasım 2023

Sirküler No: 826


Konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin esasların belirlenmesi, turizm amaçlı kiralanan konutların belgelendirilerek kayıt altına alınabilmesini teminen turizm amaçlı kiralama sözleşmesi yapılmadan önce izin belgesi alınması zorunluluğunun getirilmesi, doğrudan veya dolaylı olarak izinsiz kiralama yapılması hâlinde uygulanacak idari yaptırımlar ile izin belgesi sahiplerinin mevzuata aykırı işlemlerine karşı uygulanacak idari yaptırımların belirlenmesini düzenleyen 7464 sayılı “Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yürürlüğe girdi.

Kanun ve ayrıntıları için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.