Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
01 Şubat 2024

Sirküler No: 927

Trafik para cezaları 1 ay içinde ödendiğinde %25 indirim sağlanacak

GİB tarafından yayımlanan rehber ile MTV ve trafik para cezalarının uygulanmasına dair usul ve esaslar açıklanmıştır.

Buna göre, 1/1/2018 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen, (I/A) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerlerine ait araçlarda vergi tutarlarının Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği tarafından her yılın ocak ayında ilan edilen kasko sigortası değerlerinin %5’ini aşması halinde taşıtlara ait vergi tutarları, bir önceki satırdaki aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak esas alınır.

Diğer taraftan, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 115 inci maddesine göre para cezalarının, tutanağın tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekmektedir. Buna göre, trafik idari para cezalarının tebliğ edildiği tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi durumunda, cezadan %25 oranında indirim yapılır.

Trafik idari para cezası karar tutanağına karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde kabahat fiilinin işlendiği yer sulh ceza hâkimliğine başvuruda bulunabilecektir. Bu süre içinde başvuruda bulunulmadığı takdirde ilgili karar kesinleşecektir

Diğer hususlar için Rehberi tıklayınız.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.