Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
16 Mart 2024

Sirküler No: 958

TL cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami akdi faiz oranı %4,42 den %5 e çıkarıldı.

Bankalar tarafından kredi kartı işlemlerinde uygulanabilecek azami faiz oranlarının hesaplanabilmesi için gerekli olan referans oran, Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/4) kapsamında belirlenen yöntem ile hesaplanarak ilan edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SAYI: 2024/6) ile 16 Mart 2024 den itibaren;

-Türk lirası cinsinden kredi kartı nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık referans orana 189 baz puan eklenerek belirlenecektir. Bu oran %5 e tekabül etmektedir.

Tebliğ ile kredi kartı ve nakit çekimlerde uygulanacak güncel oranlar için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/03/20240316-4.htm

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı
Ücretsiz ve Detaylı Bordo Hesap Makinesi
Bordro Outsource Hizmeti
Ücretsiz 12 Aylık Bordro Hesap Makinesi

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.