Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
01 Eylül 2022

Sirküler No: 394


Sigortaya Tabi Mevduat Ve Katılım Fonları İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile ticari mevduatlar da sigorta kapsamına alınmış ve böylelikle;

-Türkiye’de faaliyet gösteren bir kredi kuruluşunun yurt içi şubelerinde “resmi kuruluşlar, kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlara ait olanlar haricindeki Türk Lirası, döviz ve kıymetli maden cinsinden;

a) Mevduat hesaplarının anaparaları ile bu hesaplara ilişkin faiz reeskontları toplamının,

b) Katılma hesapları birim hesap değerlerinin ve özel cari hesapların

Her bir kişi için 2022 takvim yılı başından itibaren geçerli olmak üzere 200 bin TL ye kadar olan kısmı sigorta kapsamında değerlendirilmiştir.

-Düzenleme, 28/8/2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Ayrıntılar için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220827-4.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.