Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
18 Ocak 2023

Sirküler No: 521


Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 546) ile;

Ticaret Sicili Yönetmeliği gereğince tescil zorunluluğu bulunan işlemlerden işe başlama, şube açılış/kapanış, unvan değişikliği gibi bilgiler Ticaret Bakanlığı tarafından elektronik ortamda Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirildiğinden söz konusu işlemlere ilişkin bildirimler, mükellefler tarafından yapılan bildirim olarak kabul edilecektir.

-Bu kapsamda söz konusu işlemler için mükellefler tarafından ayrıca vergi dairesine bildirimde bulunulmasına gerek bulunmamaktadır.

Tebliğ için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230118-7.htm

Vergi dairesine bildirim zorunluluğu bulunmayan işlemler için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230118-7-1.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.