Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
01 Ocak 2022

Sirküler No: 174


Mükelleflerin yapılan dış ticaret işlemlerinin e-ticaret kapsamında olup olmadığını doğru bir şekilde beyan etmeleri amacıyla Ticaret Bakanlığınca Sınır Ötesi Elektronik Ticaret (E-Ticaret) Rehberi hazırlanmıştır.

Rehbere ekte yer verilmiştir.

EK- E-Ticaret Rehberi  

https://tagm.ticaret.gov.tr/data/61cabf3f13b876a7e4fb60f3/e-ticaret%20rehber_pdf.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.